1 Aby zgłosić protest należy: Zapoznać się z regulaminem 2 Dane o proteście NOT admin: 0
- Zanim dodasz protest sprawdź czy NIE jesteś już na mapie!
  • Podać kod i (gminę, miejscowość) i wcisnąć przycisk [ Szukaj ]
  • Przesunąć ikonę wiatraczka dokładnie na wybrane miejsce
  • Wypełnić kolejno pola formularza; Uwaga: (*)- pola waymagane
  • Podpowiedź jak wypełnić pole uzyskasz ustawiając się na [ ? ]
  • Wciśnij przycisk [ Wyślij maila ze zgłoszeniem ]
  • Po udanym zgłoszeniu przyjdzie do ciebie mail z akceptacją zgłoszenia
  • UWAGA! Na mapie ukażą się pola zaznaczone na kolor czerwony!

Kod:(*) Gmina (*)
ikona:Dołącz dp protestu STOPwiatrakom współrzędne:
Nazwa gminy:(*) [?]
Nazwisko imię:(*)[?]
Hasło:(*) [?]
Organizacja: [?]
Mail:(*) [?] []
tel: [?]
url: [?]
Wojewodz.:(*)[?]
Powiat:(*)) [?]
Miejsca pod
wiatraki: ) [?]
liczba:) [?] Status: [ ] koordynator:
Opis:(*)[?]
Opis, który zostanie wyświetlony na mapie.
Możesz używać TAGÓW HTML
rekomendacje:(*)[?] zgoda:(*)[?]
id: